เสื้อโปโล

เสื้อโปโล

GEEKO เสื้อโปโล ตรากวาง เป็นแบรนเสื้อโปโลที่มีอายุยาวนานกว่า 10 ปีโดยเรามีแนวคิดในการสร้างสรรค์สินค้า ด้วยคอนเซปที่ว่า “เราอยากทำ เสื้อโปโลที่ดีที่สุดให้คุณ” เนื้อผ้าที่เราเลือกมาใช้ในการตัดเสื้อโปโลเป็นสิ่งที่เราได้ตัดเย็บและทดลองใช้เองก่อน ถ้าใส่แล้วดีเราก็นำไปบอกต่อ หรือใช้ผลิตเสื้อโปโลให้กับลูกค้า เพราะเราเข้าใจดีว่ายังไง “ก็ใจเขาใจเรา”

เสื้อโปโล
เสื้อโปโล ปัก1ตำแหน่ง
500 ตัวขึ้นไป 164 บาท/ตัว
300 - 500 172 บาท/ตัว
200 - 300 181 บาท/ตัว
100 - 200 190 บาท/ตัว
50 - 100 200 บาท/ตัว
30 - 50 210 บาท/ตัว
เสื้อโปโล ปัก2ตำแหน่ง
500 ตัวขึ้นไป 185 บาท/ตัว
300 - 500 190 บาท/ตัว
200 - 300 210 บาท/ตัว
100 - 200 219 บาท/ตัว
50 - 100 225 บาท/ตัว
30 - 50 230 บาท/ตัว
สื้อโปโล สั่งทำพิเศษ
500 ตัวขึ้นไป Call บาท/ตัว
300 - 500 Call บาท/ตัว
200 - 300 Call บาท/ตัว
100 - 200 Call บาท/ตัว
50 - 100 Call บาท/ตัว
30 - 50 Call บาท/ตัว
เสื้อโปโล
เสื้อโปโล ปัก1ตำแหน่ง
500 ตัวขึ้นไป 172 บาท/ตัว
300 - 500 181 บาท/ตัว
200 - 300 190 บาท/ตัว
100 - 200 199 บาท/ตัว
50 - 100 209 บาท/ตัว
30 - 50 220 บาท/ตัว
เสื้อโปโล ปัก2ตำแหน่ง
500 ตัวขึ้นไป 191 บาท/ตัว
300 - 500 201 บาท/ตัว
200 - 300 211 บาท/ตัว
100 - 200 222 บาท/ตัว
50 - 100 233 บาท/ตัว
30 - 50 245 บาท/ตัว
สื้อโปโล สั่งทำพิเศษ
500 ตัวขึ้นไป Call บาท/ตัว
300 - 500 Call บาท/ตัว
200 - 300 Call บาท/ตัว
100 - 200 Call บาท/ตัว
50 - 100 Call บาท/ตัว
30 - 50 Call บาท/ตัว
เสื้อโปโล
เสื้อโปโล ปัก1ตำแหน่ง
500 ตัวขึ้นไป 229 บาท/ตัว
300 - 500 241 บาท/ตัว
200 - 300 253 บาท/ตัว
100 - 200 266 บาท/ตัว
50 - 100 279 บาท/ตัว
30 - 50 293 บาท/ตัว
เสื้อโปโล ปัก2ตำแหน่ง
500 ตัวขึ้นไป 248 บาท/ตัว
300 - 500 261 บาท/ตัว
200 - 300 274 บาท/ตัว
100 - 200 288 บาท/ตัว
50 - 100 303 บาท/ตัว
30 - 50 318 บาท/ตัว
สื้อโปโล สั่งทำพิเศษ
500 ตัวขึ้นไป Call บาท/ตัว
300 - 500 Call บาท/ตัว
200 - 300 Call บาท/ตัว
100 - 200 Call บาท/ตัว
50 - 100 Call บาท/ตัว
30 - 50 Call บาท/ตัว